Court jurisprudences

II OSK 749/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156016 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 276/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3009326 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 282/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2956613 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 292/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2965510 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Bk 252/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2954318 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Bk 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2960906 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974789 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1520/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974745 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Lu 43/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3025683 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 1423/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2956433 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wa 550/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065235 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2956396 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 632/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2954310 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2954269 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SAB/Gl 9/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3012474 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SAB/Ol 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2945541 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Bk 650/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2960930 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946222 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Po 912/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3009313 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Sz 691/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2954308 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV Pa 50/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3052675 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SA/Wr 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2979220 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960925 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3078589 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.