Court jurisprudences

I OSK 4285/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174541 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 4293/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174552 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 486/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034389 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 525/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052998 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 564/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047124 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 565/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047170 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 572/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047158 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 589/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052973 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OSK 608/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3072218 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OZ 287/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052987 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OZ 291/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034337 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OZ 299/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047142 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OZ 302/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052969 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I OZ 309/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047178 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I SA/Lu 131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2963195 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 897/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2977595 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I SA/Wr 898/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2974774 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

New IV Ns 46/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3184284 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 70/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2974102 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Ts 63/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/178 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VIII Gz 53/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3017747 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VIII Gz 59/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3017748 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VIII SA/Wa 101/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065208 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VIII SAB/Wa 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072225 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VIII U 376/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3049726 - wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 190/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065200 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2313/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072194 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091751 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII SPP/Wa 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3036980 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII SPP/Wa 133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3036984 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 325/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018099 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 361/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2983943 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 540/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978834 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 625/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018120 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 685/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018083 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018086 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 832/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018181 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 833/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018126 - postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

I ACa 171/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3114881 - wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r.