Court jurisprudences

II SAB/Gl 9/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3012474 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SAB/Ol 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2945541 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Bk 650/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2960930 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Gl 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2946222 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Po 912/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3009313 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I SA/Sz 691/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2954308 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV Pa 50/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3052675 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SA/Wr 505/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2979220 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2960925 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3078589 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV SAB/Wr 67/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2979193 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV U 230/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3032828 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

IV U 692/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 3032830 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

SK 66/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/13 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Ts 129/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/198 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

V Cz 274/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3056701 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VII AGa 934/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3169712 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VIII U 4176/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3038985 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VIII U 4311/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3039006 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VII SA/Wa 2952/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041387 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI Ka 1188/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3069191 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 2599/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978627 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 2731/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978441 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 460/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978426 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 695/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2978435 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

VI SA/Wa 842/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018087 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

V SA/Wa 13/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091719 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

V SA/Wa 1350/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099377 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

V SA/Wa 1847/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091730 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

XIII Ga 1979/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3008514 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

XXVII Ca 2276/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2977747 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

I Ca 141/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3007762 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 258/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065228 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 259/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065218 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 260/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065197 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 261/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065229 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 262/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065273 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 263/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065203 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GSK 278/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065202 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 52/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020314 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 53/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020321 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 54/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3020289 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 55/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3018094 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 56/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3018152 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

I GZ 89/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3018116 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

II Ca 246/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008410 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

II Ca 3155/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3007940 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

II Ca 338/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008403 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

II FSK 2392/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065199 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

III CZ 37/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068809 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

III K 371/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3036376 - wyrok z dnia 22 kwietnia 2020 r.

III SA/Lu 115/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2978617 - postanowienie z dnia 22 kwietnia 2020 r.