Court jurisprudences

II OSK 1998/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3155999 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 2463/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3030655 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 267/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156033 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 317/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156006 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 3653/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156024 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 696/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3009434 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 697/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156030 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 70/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156032 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 707/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3030636 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 71/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156022 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OSK 749/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3156016 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 276/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3009326 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 282/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2956613 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II OZ 292/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2965510 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Bk 252/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2954318 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Bk 285/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2960906 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1485/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974789 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Kr 1520/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2974745 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Lu 43/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3025683 - wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Rz 1423/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2956433 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wa 550/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065235 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 167/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2956396 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 632/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2954310 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.

II SA/Wr 80/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2954269 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2020 r.