VAT. Komentarz, wyd. XVI - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. XVI

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 marca 2022 r.
Autor komentarza:

VAT. Komentarz, wyd. XVI

Autor fragmentu:

Wstęp

Wstęp – choć jest jedną z pierwszych części każdej książki – jest zazwyczaj pisany na samym końcu. Można w nim pomieścić wiele refleksji. Te niestety, z uwagi na czas jego pisania, nie są optymistyczne. Od kilkunastu dni za naszą granicą toczy się wojna, którą rozpoczęła rosyjska agresja na niepodległą i suwerenną Ukrainę.

W tym świetle wszystkie inne rzeczy wydają się mniej ważne.

Chociaż trudno to sobie teraz uświadomić, to jednak życie toczy się dalej. Podatnicy dalej prowadzą swoją działalność, mierzą się z rzeczywistością skomplikowanych przepisów podatkowych i nawet jeśli w tej chwili nie wydaje im się to ważne, konsekwencje podatkowe ich działań nie zostały (nie zostaną) unieważnione.

Zanim zaś rozpoczęła się wojna, ustawodawca miał wystarczająco dużo czasu na wprowadzanie zmian w przepisach podatkowych. Tych zaś – od poprzedniego wydania Komentarza – było wyjątkowo dużo. Część z nich weszła w życie jeszcze w trakcie 2021 r. Wspomnieć tutaj można o zmianach wynikających z unijnego pakietu e-commerce (1.07.2021 r.) oraz o nowelizacji dokonanej w ramach pakietu SLIM VAT-2 (1.10.2021 r.).

Z początkiem 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące e-Faktur i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a także niektóre regulacje będące częścią Polskiego Ładu (dotyczące tzw. podatnika bezgotówkowego czy też opodatkowania usług finansowych).

Z dniem 1.07.2022 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące grup VAT.

Wszystkie te zmiany prawne zostały uwzględnione w aktualnym wydaniu Komentarza. Oczywiście uwzględniono w nim również najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych, w tym obowiązujące od 5.03.2022 r. ostatnie regulacje pozwalające na stosowanie stawki 0% VAT do czynności dokonywanych w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy (wskazując, dlaczego przepisy te powinny być rozszerzone).

Komentarz zawiera także aktualny wybór orzecznictwa – zarówno polskich sądów administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytelnikom Komentarza – i samemu sobie – Autor życzy, abyśmy wstęp do kolejnego wydania mogli czytać w zdecydowanie spokojniejszych czasach.

Gryfino, 18.03.2022 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Charakter podatku od towarów i usług

1.

Niniejsza ustawa reguluje problematykę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż – w sensie ekonomicznym – obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Jest też podatkiem pośrednim, w większości przypadków bowiem podmiot będący podatnikiem nie ponosi faktycznego, ekonomicznego ciężaru podatku; jest on przerzucany na inny podmiot (nazywany nawet niekiedy „rzeczywistym podatnikiem”) – w tym przypadku będący konsumentem wytwarzanych przez podatnika towarów lub świadczonych przezeń usług.

Podatek ten ma charakter podatku od obrotu, ponieważ podstawą opodatkowania jest obrót, tzn. wartość dostarczanych towarów czy też świadczonych przez podatnika usług. Obciąża on obrót netto. Oznacza to, że podatek jest liczony co do zasady metodą „od stu” – podstawą opodatkowania jest bowiem wartość obrotu netto.

Podatek od towarów i usług naliczany jest w każdej fazie obrotu,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX