Summaries

New Projekty rozporządzeń z zakresu windykacji

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

New Mały podatnik VAT

ABC - zestawienie | Aktualne

New Mały podatnik podatków dochodowych

ABC - zestawienie | Aktualne

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Wynagrodzenie minimalne pracownika

ABC - zestawienie | Aktualne

Projekty ustaw z zakresu prawa ochrony środowiska

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Stawki podatku od środków transportowych - 2022 r.

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Emerytury i renty

ABC - zestawienie | Aktualne

Wynagradzanie młodocianych

ABC - zestawienie | Aktualne

Testy na doradcę podatkowego od 1 maja 2021

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Reforma szpitalnictwa krok po kroku

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Zasiłki dla bezrobotnych

ABC - zestawienie | Aktualne

Renta socjalna

ABC - zestawienie | Aktualne

Zarządzaj jakością w szpitalu krok po kroku z LEX

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Schemat akredytacji szpitala

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Dodatki do emerytur i rent

ABC - zestawienie | Aktualne

Kwota bazowa; emerytury i renty

ABC - zestawienie | Aktualne

Tryb podstawowy - listy sprawdzające dla 3 wariantów

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Współczynnik ekwiwalentowy 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Dni wolne od pracy w 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Limity w działalności gospodarczej - 2021 rok

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Kontrola zarządcza zawsze pod ręką

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Harmonogram zamknięcia roku 2020

ABC - zestawienie | Aktualne

Rażąco niska cena - porównanie przepisów PZP

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Postępowanie przed KIO - porównanie przepisów PZP

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Definicje - porównanie przepisów PZP

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2020 r.

LEX/el. 2019 - zestawienie | Nieaktualne

Kwota graniczna dla zastawu skarbowego

ABC - zestawienie | Aktualne

Wykaz walut wymienialnych

LEX/el. 2018 - zestawienie | Aktualne

Opłata uzdrowiskowa

ABC - zestawienie | Aktualne

Opłata reklamowa

ABC - zestawienie | Aktualne

Opłata miejscowa

ABC - zestawienie | Aktualne

Opłata targowa

ABC - zestawienie | Aktualne

Stawki podatku od środków transportowych - 2021 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Ze strony internetowej MEiN i CKE

ABC - zestawienie | Aktualne

Kody grup towarowych w nowym pliku JPK_VAT

LEX/el. 2021 - zestawienie | Aktualne

Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy

LEX/el. 2020 - zestawienie | Nieaktualne

Formy pomocy w ramach tarczy antykryzysowej

LEX/el. 2020 - zestawienie | Nieaktualne

Podwyższone limity niektórych zwolnień z PIT

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Zmiana terminów podatkowych w związku z koronawirusem

LEX/el. 2020 - zestawienie | Nieaktualne

Dokumentacja potwierdzająca wywóz towarów w WDT

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Tabela odpisów na ZFŚS

ABC - zestawienie | Aktualne

Limity w działalności gospodarczej - 2020 rok

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Działy specjalne produkcji rolnej - 2020 rok

LEX/el. 2020 - zestawienie | Nieaktualne

Karta podatkowa - 2020 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Nowe czynniki szkodliwe w 2020 r. i ich NDS

LEX/el. 2020 - zestawienie | Nieaktualne

Harmonogram składania deklaracji podatkowych w 2020 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne

Stawki podatku od środków transportowych - 2020 r.

LEX/el. 2020 - zestawienie | Aktualne