Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na płycie betonowej, nie związany z gruntem spełniający funkcje handlowe kiosku - kwiaciarni. Od momentu odbioru technicznego zgodnego z projektem naliczano podatek od powierzchni użytkowej obowiązujący w gminie. Od roku 2006 Urząd Miejski odstąpił od pobierania podatku na podstawie oświadczenia właściciela, że obiekt handlowy o konstrukcji drewnianej, nie posiada fundamentów i nie jest trwale związany z gruntem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Czy istnieje możliwość zwrotu nienależnie pobieranego podatku od powierzchni użytkowej zgodnie z ustawą - do trzech lat wstecz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?