Za pomocą jakich dokumentów i w jaki sposób można uwzględnić na ewidencji odpadów różnice wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadza inwentaryzację stanów magazynowych. Spis z natury wykazuje różnice w masie pomiędzy stanem faktycznym a stanem widocznym na ewidencji odpadów.

Za pomocą jakich dokumentów i w jaki sposób można uwzględnić na ewidencji odpadów różnice wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji?

Różnice dotyczą zarówno strat jak i przyrostu na odpadach: zebranych i przyjętych do przetwarzania (wykazanych na KEO, KEOK, KEZSEE), wytworzonych zezużytego sprzętu (zaewidencjonowanych na KEZSEE), wytworzonych z działalności lub w procesie odzysku z odpadów (zaewidencjonowanych na KEO).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX