Za jaki okres spółka powinna złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do udzielenie zamówienia wraz z wyliczeniem procentu działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu zostało wszczęte postępowanie w trybie z wolnej ręki w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 p.z.p. Przed opublikowaniem ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy otrzymaliśmy od spółki oświadczenie o spełnianiu warunków do udzielenie zamówienia wraz z wyliczeniem procentu działalności. Wyliczenie obejmowało lata 2018-2020. Niestety umowy nie udało się zawrzeć przed końcem roku. Dotychczasowa obowiązuje do 31.01. Czy uwzględniając art. 214 ust. 5 p.z.p., spółka musi przedstawić nowe wyliczenie obejmujące rok 2021? Jak to rozwiązać, jeśli spółka nie ma zamkniętego roku obrotowego 2021 i do końca miesiąca nie będzie miała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX