Za jaki okres pracownikowi przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeśli złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności w X 2004 r., a orzeczenie uprawomocniło się i zostało dostarczone pracodawcy w XII 2004 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył w październiku 2004 r. w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie otrzymał w grudniu 2004 r. i po uprawomocnieniu (czyli po 14 dniach) dostarczył je do zakładu pracy oraz złożył wniosek o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego.

Za jaki okres powinien zostać wypłacony zasiłek pielęgnacyjny - od października 2004 r., czyli od momentu złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu, czy od grudnia 2004 r., czyli od momentu dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności do zakładu pracy i złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX