Za jaki okres powinno być sporządzone pierwsze sprawozdanie finansowe, jeżeli spółka powstała w październiku 2013 r. i ma przedłużony rok obrotowy do 30 kwietnia 2015 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. S.K.A. powstała w październiku 2013 r. i ma przedłużony rok obrotowy do 30 kwietnia 2015 r.

Za jaki okres powinno być sporządzone pierwsze sprawozdanie finansowe, jeśli akt zawiązujący spółki został podpisany 23 października 2013 r., a data rejestracji w KRS to 22 listopada 2013 r.?

Za jaki okres powinno być sporządzone sprawozdanie finansowe za 2015 r.?

Czy w pierwszym rachunku zysków i strat przychody i koszty powinny zostać wykazane narastająco od momentu powstania spółki do 30 kwietnia 2015 r.?

Czy jeśli spółka nie składa deklaracji VAT, ponieważ korzysta ze zwolnienia z VAT (do momentu przekroczenia obrotów w kwocie 50.000 zł), to wszystkie otrzymane faktury VAT księguje na kontach kosztowych w kwocie brutto?

Czy powinna odrębnie ewidencjonować VAT nieodliczany na kontach zespołu 2?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access