Za jaki okres należy wyrównać dodatek stażowy nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Repatriantka z Kazachstanu podjęła pracę w szkole od 30.09.2003 r. jako pomoc nauczyciela w oddziałach przedszkolnych na pełnym etacie. Na podstawie przedłożonych dokumentów przyznano jej 15% dodatek stażowy, a od 1.09.2011 r. do 31.08.2017 r.w wymiarze 1/2 etatu. Osoba ta podjęła studia i oprócz zatrudnienia jako pomoc nauczyciela była zatrudniona w tej samej szkole od 1.09.2009 r. jako nauczycielka języka rosyjskiego w wymiarze 1/2 etatu, w kolejnym roku szkolnym w wymiarze 12/18 etatu. Od 1.09.2011r. otrzymała umowę na czas nieokreślony jako nauczyciel języka rosyjskiego w wymiarze 12/18 etatu. Od 1.09 2012 r. otrzymała 3% dodatek stażowy. Na dzień 1.09.2021r. dodatek stażowy wyniósł 11%. Od 1.09.2017r. pracuje już tylko na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czy powinna otrzymać wyrównanie dodatku stażowego do 20% od dnia 1.09.2017 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX