Z kim wójt powinien podpisać umowę szkoleniową w przypadku podjęcia studiów podyplomowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt podjął studia podyplomowe i zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Z kim powinna zostać zawarta umowa o zwrot kosztów?

Czy ma zastosowanie regulamin wprowadzający procedury podnoszenia kwalifikacji przez pracowników urzędu?

Czy umowa powinna być zawarta z przewodniczącym rady gminy?

Na jakiej podstawie można zwrócić wójtowi koszty podnoszenia kwalifikacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access