Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna (podmiotowo zwolniony z podatku VAT) prowadzi zgłoszoną do CEiDG działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu swym klientom dostępu do internetu, a także świadczeniu usług informatycznych. Działalność prowadzi osobiście nie zatrudniając pracowników. W związku z tym ma podpisane umowy, tak z dostawcami internetu, jak i z klientami korzystającymi z jego usług.

Z jakimi skutkami w zakresie podatku dochodowego powinien liczyć się ów podatnik, w związku z planowanym przekazaniem swej małżonce ww. przedsiębiorstwa, obejmującego m.in. składniki majątkowe, jak i zawarte umowy?

Należy dodać, że pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólnota majątkowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?