Z jakim dniem i na jakiej podstawie należy rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który został uznany przez lekarza ZUS za... - OpenLEX

Z jakim dniem i na jakiej podstawie należy rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który został uznany przez lekarza ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi naszej jednostki budżetowej w dniu 26 listopada 2020r. skończył się 182-dniowy okres zasiłkowy z powodu choroby nowotworowej. W dniu 5 października 2020 r. pracownik złożył wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. W dniu 2 grudnia 2020r. pracownik otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, z którego wynika, że uznał on pracownika za całkowicie niezdolnego do pracy i nie przyznał mu świadczenia rehabilitacyjnego. W dniu 4 grudnia 2020 r. pracownik złożył wniosek do ZUS o przyznanie renty.

Z jakim dniem i na jakiej podstawie należy rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem i wypłacić ekwiwalent za urlop i odprawę rentową?

Co z odprawą rentową, jeżeli do dnia otrzymania decyzji z ZUS nastąpi zgon pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX