Z jakiego tytułu osoba współpracująca będzie pobierać świadczenie macierzyńskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel JDG zatrudnia na umowę o pracę żonę. Dla ZUS żona pozostaje na kodzie 05.11.0.0 jest osobą współpracującą zarejestrowaną od dnia ślubu również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obecnie okazało się że jest w ciąży.

Czy świadczenie macierzyńskie będzie pobierała w ramach umowy o pracę, czy jako osoba współpracująca?

Czy ma prawo do L4 jako osoba współpracująca, czy jako pracownik?

Czy zwolnienie ciążowe dla osoby współpracującej jest również płatne w 100%?

Czy składki społeczne w ramach kodu 051100 będą mogły być wyzerowane w związku ze zwolnieniem, czy będzie musiała być przerejestrowana na ZZA z kodem 051100

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX