Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Instytucja kultury X zawarła umowę współpracy z inną instytucją Y. Obie instytucje kultury wpisane są do RIK.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy instytucjami jest współpraca przy realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury.

Projekt składa się z następujących działań: kwerenda w zbiorach historii mówionej, nagrywanie, transkrypcja, archiwizacja relacji, przygotowanie wystawy, wydanie publikacji. Obowiązki instytucji X: przeprowadzenie i zarejestrowanie relacji biograficznych, udzielanie licencji do relacji, współpracy z instytucją Y przy organizacji wystawy.

Obowiązki instytucji Y: koordynacja wszystkich działań w projekcie. Za realizacje działań określonych w projekcie instytucja Y zapłaci instytucji X kwotę 600 zł za zarejestrowanie relacji z przeniesieniem praw autorskich.

Z jaką stawką podatku VAT instytucja kultury X powinna wystawić fakturę za zarejestrowanie relacji instytucji Y?

Czy instytucja X może korzystać ze stawki ZW podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?