Z jaką stawką podatku pracodawca powinien rozliczyć dochody pracownika do 26 lat od sierpnia do grudnia 2019?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego dla młodych do 26 roku życia ustawodawca zapisał, że przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 u.p.d.o.f., chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1.08.2019 r. do 31.12.2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 u.p.d.o.f. będą w całości zwolnione od podatku w ramach zerowego PIT.

W jaki sposób traktować określenie "w całości"?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ze stawką na umowie 8500 zł brutto złożył wymagane oświadczenie. Pracownik przekroczy ustalony w 2019 r. limit - 35 636,67 zł.

Z jaką stawką podatku pracodawca powinien rozliczyć dochody pracownika od sierpnia do grudnia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access