Z jaką datą prawidłowo powinna uprawomocnić się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 03.02.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Do dnia 05.02.2020 r. została ona doręczona wszystkim stronom postępowania. Niestety nieprawidłowo został obliczony termin 14 dni na uprawomocnienie się przedmiotowej decyzji. Na decyzji została przybita pieczątka o treści: Klauzula wykonalności Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu od dnia 15.06.2020 r.

Z jaką datą prawidłowo powinna uprawomocnić się decyzja?

W jaki sposób można sprostować omyłkę organu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX