Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od 16 marca 2015 roku do 15 września 2015 roku był na stażu w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (staż z Urzędu pracy) następnie 21 września 2015 roku do 21 czerwca 2016 roku był zatrudniony w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na stanowisku stażysty wynikające z wymagań stacji sanitarno- epidemiologicznej ( rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej, od 22 czerwca 2016 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku młodszy asystent w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Cały okres zatrudnienia jest u tego samego pracodawcy w tym samym zakładzie pracy. Pracownik posiada wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje. Czy na stanowisko asystenta (wg rozporządzenia wymagany staż pracy to 3 lata) pracownik może ubiegać się 21 września 2018r. czy po 22 czerwca 2019 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?