Wydanie dziennika budowy na podstawie decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprwaidłowości

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2004 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja wydana na podstawie art. 66 ust. 1 prawa budowlanego zastępuje pozwolenie na budowę? Czy organ ma podstawy do wydania dziennika budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX