Wobec kogo należy wszcząć postępowanie w związku z art. 26 ust. 1 i 2 u.o., jeżeli nie ma możliwości ustalenia sprawcy porzucenia odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wiloch Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielem działki jest Skarb Państwa. W ewidencji gruntów i budynków zaklasyfikowana jest jako droga. Na działce tej znajdują się odpady. Nie ma możliwości ustalenia sprawcy porzucenia odpadów.

Wobec kogo należy wszcząć postępowanie w związku z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX