Według jakiej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane przychody z działalności polegającej na świadczeniu usługi koordynatorskich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o pomoc w ustaleniu stawki ryczałtu dla podatnika (osoba fizyczna), który zawarł umowę w której przedmiotem realizacji usług są usługi koordynatorskie - a w szczególności:

1. wyszukiwania lokalizacji oraz ustalania warunków lokalizacji pojemników na odzież używaną z zarządcami i właścicielami terenu; 2. kontroli stanu technicznego i estetycznego pojemników na odzież używaną; 3. opracowywania planów rozmieszczenia pojemników oraz ich realizacji; 4. zlecania i nadzoru nad odnawianiem i remontami pojemników na odzież używaną; 5. kontroli i zapewnienia porządku w rejonie przyległym do wystawionego pojemnika na odzież używaną; 6. przeciwdziałania próbom kradzieży pojemników na odzież używaną; 7. przeciwdziałania próbom kradzieży zawartości pojemników na odzież używaną; 8. organizowania procesu opróżniania pojemników poprzez współpracujące podmioty oraz nadzór nad dostarczaniem zawartości pojemników do magazynu ZLECENIODAWCY, 9. nadzoru nad punktami zbiorczymi odzieży oraz kontrola ich stanu porządkowego; 10. prowadzenia rozmów lub udziału w negocjacjach z potencjalnymi klientami ZLECENIODAWCY; 11. negocjowania warunków umów na usługi świadczone przez ZLECENIODAWCĘ; 12. badania możliwości rozwoju ZLECENIODAWCY, w tym wyszukiwania potencjalnych nowych rynków zbytu; 13. wykonywania innych czynności zleconych przez Zarząd ZLECENIODAWCY; 14. przyjmowania i przekazywania właściwym podmiotom zgłaszanych interwencji, związanych z pojemnikami na odzież używaną oraz kontrola ich realizacji; 15. nadzoru i prowadzenia ewidencji pojemników rozstawionych, magazynowanych i złomowanych; 16. nadzoru nad przekazywaniem sprzętu oraz dokumentacji pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a podmiotami współpracującymi; 17. przekazywania raportów dziennych do ZLECENIODAWCY z informacją o realizacji zadań przez kooperujące ze ZLECENIODAWCĄ podmioty; 18. przekazywania raportów dziennych do ZLECENIODAWCY z informacją o realizacji zadań Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX