Według jakiego wzoru należy sporządzić sprawozdanie finansowe fundacji oraz jej oddziału, a także sprawozdanie łączne? - OpenLEX

Według jakiego wzoru należy sporządzić sprawozdanie finansowe fundacji oraz jej oddziału, a także sprawozdanie łączne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja dla celów prowadzenia działalności gospodarczej wyodrębniła jednostkę lokalną, która to jednostka samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe. Jednostka lokalna nie ma osobnej podmiotowości prawnej. Fundacja jako taka nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko jej jednostka wewnętrzna prowadzi działalność gospodarczą. Fundacja będzie sporządzała łączne sprawozdanie finansowe.

Czy prawidłowym jest, jeśli jednostka wewnętrzna sporządzi sprawozdanie według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a fundacja sporządzi swoje sprawozdanie i potem sprawozdanie łączne według wzoru z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości? Czy może wszystkie sprawozdania finansowe (jednostki, fundacji i łączne) powinny być sporządzanie według tego samego wzoru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX