Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. świadczy usługi windykacji. Spółka w imieniu klienta ponosi koszty opłat i obciąża nimi klienta notą księgową jako zwrot udokumentowanych wydatków. Wystawiona nota księgowa nie stanowi przychodów spółki zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Rozliczenia z częścią klientów odbywają się w walutach obcych.

Według jakiego kursu waluty powinna zostać przeliczona przedmiotowa nota księgowa do ujęcia w księgach rachunkowych spółki (windykatora)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?