Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1.09.2017 r. w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowała staż i pracę na tych samych zasadach. Według jakich przepisów sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela? Czy według wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, czy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?