W sprawozdaniach za który okres należy wykazać poszczególne kwoty zapłaconych podatków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. w 07/2022 roku przeszła na tzw. CIT estoński. W 2023 roku udziałowcy podjęli uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji z dniem 01/03/2023 r. W grudniu 2022 roku spółka wypłaciła zaliczki na dywidendy z dochodu uzyskanego w okresie od 07-12.2022 r. Jednocześnie opłaciła należny podatek od tych zaliczek już w 12/2022 r. Poza tym, w okresie od 07/2022 do 02/2023 r. za każdy miesiąc wpłacała podatek z tytułu ukrytych zysków. W związku z rozpoczęciem procesu likwidacji spółka w dniu 28/02/2023 r. wpłaciła podatek (CIT estoński) z tytułu dochodów osiągniętych od 07/2022 do 02/2023 (umniejszając o kwotę wypłaconych zaliczek na dywidendę). Od 01/03/2023 r. spółka w likwidacji przestała być opodatkowana CIT estońskim.

W sprawozdaniach za który okres należy wykazać poszczególne kwoty zapłaconych podatków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX