W oparciu o jakie przepisy i od kogo żądać zwrotu dokumentów finansowo-księgowych odebranych przez UKS kilka lat temu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W oparciu o jakie przepisy i od kogo żądać zwrotu dokumentów finansowo-księgowych odebranych przez UKS bez pokwitowania?

Firma otrzymała pokwitowanie, w którym wymieniono jedynie wykaz teczek i ilość zawartych w nich dokumentów. IKS przekazał całość dokumentów prokuraturze. Obecnie prokuratura zwróciła nam dokumenty, jednak stwierdziliśmy brak całości dokumentów dotyczących dwóch firm oraz znacznej części dokumentów jednej firmy.

Czy w tej sytuacji zwrot dokumentów może ulec przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX