Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 u.s.n.w. do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do u.s.u.n.w. i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski.

Jaką kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym należy zastosować w celu wyliczenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym i ewentualnej podwyżki na dzień 1 lipca 2020 r.?

Czy należy zastosować kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz.174) – w którym nie ma mowy że jest "przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem…"?

Jaka to będzie kwota?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?