W odniesieniu do jakich terminów należy stosować zawiadomienia o uchybieniu terminu i możliwości złożenia wniosku o jego przywrócenie, o których mowa w art. 15zzzzzn(2) specustawy koronawirusowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawiadomienia o uchybieniu terminu i możliwości złożenia wniosku o jego przywrócenie, o których mowa w art. 15zzzzzn2 specustawy koronawirusowej należy stosować w przypadku terminów: - do uzupełnienia braków wniosku; - do złożenia wyjaśnień bądź dostarczenia dokumentów (na podstawie art. 50 k.p.a.) - do skorzystania z uprawnień z art. 10 k.p.a. (termin określony np. w zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX