W którym roku należy dokonać korekty, w związku z nadpłatą składek od wynagrodzenia pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W którym roku należy dokonać korekty, zmniejszenia rozpoznanych w kosztach składek ZUS obciążających pracodawcę, w związku z nadpłatą składek od wynagrodzenia pracownika związaną z przekroczeniem przez niego rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Pod koniec stycznia 2023 r. spółka (osoba prawna) otrzymała z ZUS informację, że u jednego z pracowników nastąpiło przekroczenie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za listopad i grudzień 2022 r. W związku z powyższym spółka dokonała korekty imiennych raportów ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za ten okres oraz zwróciła pracownikowi nadpłaconą kwotę składek pomniejszoną o podatek dochodowy (zwrot nastąpił w styczniu 2023 r.). O nadpłaconą kwotę składek za listopad i grudzień 2022 r. spółka pomniejszy sobie przyszłe zobowiązania wobec ZUS za kolejne miesiące 2023 r.

Czy o wysokość nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części obciążającej pracodawcę należy pomniejszyć jeszcze koszty podatkowe 2022 r. (jako, że w kosztach zostały ujęte składki w nienależnej za dużej kwocie), czy o tę wysokość należy pomniejszyć już koszty okresu, w którym otrzymano informację z ZUS (styczeń 2023 r.)?

Spółka nie złożyła jeszcze zeznania podatkowego za rok ubiegły.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX