Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. 8.10.2020 r. przekształciła się w spółkę jawną (data wpisu do KRS). W związku z tym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PIT, niepodzielone zyski wspólników w spółce z o.o (nie ma w niej kapitału zapasowego czy rezerwowego) podlegają opodatkowaniu i wspólnicy, na podstawie art. 41 ust. 8 PIT, są obowiązani wpłacić spółce jawnej, która jest tu płatnikiem, podatek od tych zysków przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 PIT. Tyle tylko, że ten drugi przepis mówi o obowiązku przekazania przez płatnika podatku w następnym miesiącu po pobraniu (tu: wpłacie przez podatnika). Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 PIT mówi, że wartość niepodzielonych zysków określa się na dzień przekształcenia, ale księgi będą zamykane w ciągu trzech miesięcy i do tego czasu nie będzie znana rzeczywista (ostateczna) kwota tych zysków określonych na dzień przekształcenia.

Czy to oznacza, że podatnicy (wspólnicy spółki) mogą dopiero wtedy wpłacić podatek, a spółka jawna przekaże go do 20. kolejnego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?