Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c PIT - kosztem uzyskania przychodu jest kwota podatku od towarów i usług:

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) podlegających amortyzacji, oraz

b) dotycząca innych niż wymienione w pkt a) rzeczy lub praw,

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 VAT. Podatniczka za lata 2016 i 2017 nie dokonała korekty podatku naliczonego swoich środków trwałych, o której mowa w art. 91 VAT. Stosownych korekt deklaracji dokonała dopiero w 2018 r. i wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami.

Jaka jest data powstania kosztu u podatniczki, w sytuacji gdy prowadzi ona PKPiR w sposób uproszczony?

Czy prawidłowe jest uznanie, że w tej sytuacji VAT z tytułu korekty jest kosztem potrącalnym w roku jego poniesienia (tutaj 2018 r., tj. rok złożenia właściwej deklaracji VAT-7) na podstawie wystawionego dowodu wewnętrznego dokumentującego kwotę korekty?

Czy podatniczka powinna dokonać korekt lat poprzednich, tj. 2016 i 2017, złożyć korekty zeznań rocznych wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?