Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca (PKPiR, VAT) sprzedaje zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa (ZCP), w skład którego wchodzą ruchomości, środki trwałe, prawa niematerialne, prawa własności przemysłowej, znak towarowy, oprogramowania, itp. W myśl art. 6 u.p.t.u. do sprzedaży ZCP nie stosuje się przepisów tej ustawy. W umowie sprzedaży ZCP (nie wymaga aktu notarialnego) uzgodniono cenę sprzedaży ZCP na kwotę np. 1000 jednostek. Określono także, że wszelkie prawa i obowiązki wchodzące w skład ZCP zostają przeniesione na kupującego wraz z podpisaniem umowy sprzedaży. Jednak w umowie zapisano również, że cena sprzedaży zostanie uiszczona przez kupującego w następujących terminach, po spełnieniu określonych warunków:

1)

część z kwoty z 1000 j. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wydanie ZCP,

2)

kolejna część kwoty z 1000 j. po skutecznej migracji elementów pozwalających na prowadzenie działalności, do nowego systemu IT używanego przez kupującego, w określonym terminie,

3)

pozostała część kwoty z 1000 j. w 2018 r. - po spełnieniu określonych, ściśle wskazanych wskaźników finansowych i gospodarczych ZCP, które to będzie prowadził i wspierał działalność ZCP, były pracownik sprzedawcy ale zatrudniony już przez kupującego.

W umowie przewidziano również liczne obniżenia ceny sprzedaży w przypadku nie spełnienia określonych warunków umowy.

Kiedy i w jakiej wysokości powstanie przychód w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f.?

Czy z chwilą wydania ZCP, jako przychód należny (całość kwoty, tj. 1000 jednostek)?

Czy faktycznie otrzymywane transze kwot z 1000 j. z uwagi na warunkowość umowy i ustalenie okresów rozliczeniowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację