W którym momencie rozpoznać przychód przy zapłacie z góry?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się dostawą licencji i wsparcia technicznego producenta, które przed dostawą kupujemy. Licencje na oprogramowanie producenta mają formę pliku PDF i linku. Wsparcie techniczne realizowane jest przez inżynierów producenta.

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy w sytuacji, gdy w grudniu podpiszemy umowę na dostawę licencji i wsparcia przez okres 3 lat?

Odbiorca zapłacił z góry za cały okres umowy. Wystawimy fakturę w grudniu na całą wartość kontraktu. W styczniu otrzymamy fakturę zakupu od producenta za zakup licencji i wsparcia technicznego na okres roku.

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy i w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX