Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2014 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy, naprawy, konserwacji dróg i autostrad. Podpisała umowę z Zarządem Dróg Powiatowych na "bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta S". Umowa podpisana jest od stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi xxx zł. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej danego asortymentu oraz ilości jednostek wykonanych potwierdzonych przez zamawiającego. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o miesięczne faktury potwierdzone kosztorysem powykonawczym przez zamawiającego. Protokół podwykonawczy podpisywany jest po zakończeniu miesiąca, np. za roboty wykonane w maju protokół podpisywany jest dnia 2 czerwca, za czerwiec: dnia 2 lub 3 lipca itd. Faktury dostarczane są najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za roboty wykonane w poprzednim miesiącu (sporządzone na podstawie protokołu odbioru robót).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?