Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor dnia 25 stycznia 2008 r. dokonał zakupu lokalu mieszkalnego. Z aktu notarialnego wynika, że z tym dniem przechodzą na kupujących (inwestora) korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy. Mając powyższe na uwadze inwestor wystąpił do zarządcy nieruchomości o zwrot nadpłaty za c.o. (za okres w którym właścicielem ww. lokalu była osoba, która sprzedała inwestorowi lokal). W odpowiedzi na wniosek inwestor otrzymał pismo od zarządcy nieruchomości (ZGM), z którego wynika, że wszelkie korzyści i ciężary przechodzą z dniem podpisania aktu notarialnego, a wszelkie pozostałe rozliczenia do dnia 24 stycznia 2008 r. dotyczą poprzednich właścicieli lokalu. Dlatego też nadpłata c.o. nie może został wypłacona. Obecny właściciel (inwestor) nie zgadza się z ww. stanowiskiem.

Kto ma rację w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację