W którym momencie należy rozliczyć fakturę zaliczkową za usługi budowlane? - OpenLEX

W którym momencie należy rozliczyć fakturę zaliczkową za usługi budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W którym momencie należy rozliczyć fakturę zaliczkową za usługi budowlane?

Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi budowlane. Zawarta umowa przewiduje uiszczenie przez klienta zaliczki w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia umownego netto WUN przed przystąpieniem do wykonania prac przez spółkę. W dniu wpłaty od klienta zaliczki 30% WUN zostaje wystawiona faktura zaliczka. Umowa przewiduje, iż zakres prac budowlanych związanych z usługą zostanie wykonany w 3 etapach. I etap - na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura sprzedaży w wartości 15% WUN, II etap - na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura sprzedaży w wartości 40% WUN, natomiast III etap - na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura sprzedaży w wartości 45% WUN i zostanie rozliczona faktura zaliczkowa.

Czy taka forma aktywowania przychodu jest prawidłowa zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami regulującymi ten rodzaj usług? Czy jednak takie usługi powinny być rejestrowane w inny sposób?

Spółka nie rozlicza kosztów związanych z budową poprzez aktywowanie kosztów zgodnie z zaawansowaniem robót - są one przypisywane do bieżących okresów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX