Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać ujawnienie podczas inwentaryzacji środka trwałego o wartości 20.000 zł - w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu środków trwałych", czy też w pozycji "Inne pozostałe przychody operacyjne"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?