Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma handlowo-usługowo-produkcyjna produkuje między innymi szpilki izolacyjne (ewidencja kosztów "4" i "5"). Materiały i towary handlowe są ewidencjonowane w cenach zakupu netto. Wyprodukowane szpilki są przekazywane do magazynu, a następnie częściowo zużywane do wykonywanych przez siebie usług izolacyjnych, a częściowo sprzedawane jako towar handlowy.

Po rozliczeniu produkcji konta zespołu "5" mają niższe saldo niż "4". Sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat.

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać różnicę pomiędzy saldami kont "4" i "5"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?