W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać koszty i przychody z tytułu naprawy i sprzedaży wyrobów kupionych od... - OpenLEX

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać koszty i przychody z tytułu naprawy i sprzedaży wyrobów kupionych od jednostki powiązanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 czerwca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Spółka A (producent wyrobów żeliwnych) jest powiązana ze spółką B zgodnie z u.o.r. Spółka A kupuje towar (podobne wyroby, których jest producentem) od spółki B, który następnie odsprzedaje innej spółce C. Zdarza się, że spółka A ponosi dodatkowe koszty, za wadliwy towar zakupiony od spółki B. Spółka A naprawia go i z tego tytułu ponosi dodatkowe koszty, którymi następnie obciąża spółkę B - refakturuje.

W której pozycji rachunku zysków i strat spółka A powinna wykazać dodatkowe koszty i przychody tytułem np. malowania wyrobów, transportu (w poz. A - Przychody ze sprzedaży produktów od jednostek powiązanych i B - Koszty sprzedanych produktów jednostkom powiązanym)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?