W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dotację z gminy dla fundacji prowadzącej szkołę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dotację z gminy dla fundacji prowadzącej szkołę?

Edukacja stanowi cel statutowy. Szkoła osiąga też przychody odpłatne i wykazuje jako przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Czy nie będąc OPP (organizacją pożytku publicznego) działalność edukacyjną, na którą otrzymuje dotacje wykazuje jako Przychód z pozostałej działalności czy nieodpłatnej dział pożytku publicznego?

Jak na pozycje w RZIS wpływa brak statusu OPP w zakresie przychodów oraz analogicznie kosztów sfinansowanych dotacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX