Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim zakresie znaczenie dla Zakładu produkcyjnego będą miały granice aglomeracji, o którym mowa w przepisach prawa wodnego?

Zakład posiada podczyszczalnie ścieków, na którą trafiają ścieki przemysłowe oraz ścieki socjalne z bytowania pracowników. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do: wersja 1 do kanalizacji gminnej, wersja 2 do środowiska.

W jakim zakresie istotne będą dla zakładu zapisy dotyczące granic aglomeracji?

Czy mają one jakiekolwiek przełożenie na działalność Zakładu w kontekście odprowadzanych ścieków np. zapisy pozwolenia wodnoprawnego w wersji 1 na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, w wersji 2 na odprowadzanie ścieków do wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?