W jakim zakresie wójt ma wydać opinię, o której mowa w art. 11 ust. 4 u.o.w. ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim zakresie wójt ma wydać opinię, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych - dalej u.o.w.?

Marszałek zwrócił się do wójta o zaopiniowanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. W ustawie o odpadach wydobywczych nie wskazano, czego dokładnie dotyczyć ma opinia wydana przez wójta.

Czy opinia organu współdziałającego ma dotyczyć aspektów, które wiążą się z zadaniami organu opiniującego, czyli przede wszystkim zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tak jak w przypadku opinii zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX