W jakim trybie zmienić w decyzji zapis dot. filtra zainstalowanego na emitorze? - OpenLEX

W jakim trybie zmienić w decyzji zapis dot. filtra zainstalowanego na emitorze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W decyzji zgodnie z wnioskiem inwestora określono filtry jako tkaninowe zainstalowane na emitorze. Po odebraniu decyzji okazało się, że zmieniono filtry na ceramiczne, ale we wniosku pozostały tkaninowe. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna.

W jakim trybie zmienić zapis dot. filtra zainstalowanego na emitorze?

Czy zgodnie z art. 111 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. inwestor może wystąpić o uzupełnienie co do rozstrzygnięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX