Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W pozwoleniu na pobór wód podziemnych zawarta jest informacja, że istnieje obowiązek "prowadzenia dobowego rejestru zużycia wody na podstawie wskazań wodomierzy". Na podstawie art. 304 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. należy przekazywać informacje do Wód Polskich oraz do WIOŚ.

W jakim trybie przekazujemy dane do WIOŚ w opisanej sytuacji?

Czy taki zapis w pozwoleniu możemy rozumieć jako zobowiązanie do pomiaru ciągłego i dane do WIOŚ będą przekazywane półrocznie?

Czy może kwartalnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?