W jakim trybie należy uregulować zarząd gruntami Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo w stosunku do nieruchomości zabudowanej - leśniczówki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bufnal Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 1986 r. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych nabył w drodze umowy kupna- sprzedaży zabudowania stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (grunt był własnością Skarbu Państwa). Obecnie prowadzone są dwie księgi wieczyste - dla budynków, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a jako zarządca Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych oraz dla gruntu, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe dla pracownika Nadleśnictwa, w ewidencji gruntów oznaczona jest jako "Ls" i nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W jakim trybie należy uregulować zarząd gruntami Skarbu Państwa sprawowany przez Nadleśnictwo w stosunku do nieruchomości zabudowanej - leśniczówki?

Czy w tym przypadku nieruchomość gruntową należy oddać w trwały zarząd i pobierać za nią opłaty roczne, czy też przeszła ona w zarząd Lasów Państwowych w trybie ustawy o lasach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX