W jakim trybie należy prowadzić postępowanie - czy najpierw należy nakazać doprowadzenie do zgodności z przepisami, a potem umożliwić legalizację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wybudował w 2018 r. budynek gospodarczy o długości mniejszej niż 6,5 m i wysokości < 3 m w granicy działki. Nie posiada na ten budynek zgłoszenia. Spadek dachu jest na stronę sąsiedniej nieruchomości. Technicznie możliwe jest dokonanie zmiany konstrukcji dachu w celu doprowadzenia do zgodności z warunkami technicznymi.

W jakim trybie należy w tym przypadku prowadzić postępowanie - czy najpierw należy nakazać doprowadzenie do zgodności z przepisami na podstawie art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., a potem umożliwić legalizację w oparciu o art. 49b pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access