Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono umowę pracownika administracji i obsługi (zatrudnionego na stanowisku referenta) na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego z nową stawką wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkiem funkcyjnym. Obecnie dyrektor placówki chce zlikwidować stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego i przywrócić pracownika na dawne stanowisko referenta (ew. bez likwidacji stanowiska kierownika zmienić pracownikowi stanowisko). Według dyrektora nie ma konieczności, aby istniało stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego, gdyż w obecnym roku szkolnym z powody powstania Centrum Usług Wspólnych księgowa zatrudniona w szkole pozostała w zatrudnieniu na stanowisku starszego specjalisty i w związku z tym przejęła część bieżących obowiązków. Jak powinna wyglądać procedura takiej czynności oraz jak ją uzasadnić?

W regulaminie pracy pracy istnieje przedział dodatku funkcyjnego 100 zł-300 zł, obecnie kierownik otrzymuje maksymalny dodatek funkcyjny 300 zł. W jakim trybie można zmienić wysokość takiego dodatku od następnego miesiąca? Czy będzie to tylko decyzja pracodawcy przykazana do informacji pracownikowi (na piśmie, a jeśli tak to jaka będzie podstawa prawna, czy tylko regulamin pracy i załącznik dotyczący wysokości dodatku funkcyjnego) czy jednak ta czynność będzie wymagała wypowiedzenia warunków płacy lub porozumienia stron?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?