W jakim trybie można zmienić nazwę jednostki organizacyjnej powiatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto i w jakim trybie ma właściwość nadania nazwy jednostce organizacyjnej powiatu zakładowi aktywności zawodowej? Zakład aktywności zawodowej chce rozszerzyć nazwę o ZAZ "Pod dobrym Aniołem".

W jakim trybie powyższe powinno się odbyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX